Browsing loại

Đánh giá xe

Đánh giá xe Chevy Corvette Grand Sport 2017

Mọi phiên bản hiện tại của Chevrolet Corvette đều có khả năng lướt đi với tốc độ cao. Sức mạnh khủng khiếp từ khối động cơ V8 6,2l là giá trị cốt lõi của xe và Stingray là phiên bản dễ kiểm soát nhất của Corvette.